ARE Building Technology

Rreth ARE Building Technology

Kërkesat arkitektonike, inxhinierike dhe ekonomike në një ndërtesë po shkrihen gjithnjë e më tepër këto ditë për t’u bërë një konglomerat kompleks. ARE bashkon njohuritë e nevojshme për këtë dhe është në gjendje të dizenjoj dhe të ndërtojë strukturat korresponduese në cilësi të paprecedentë.

Shërbimet

Ne ofrojmë shëbimet e projektimit, dizenjimit, planifikimin, përllogaritje dhe supervizimin e asemblimit te fasadës. Ofrojmë ndërtimin e fasadës me sistemet e partnerve tanë të besuar. Ofrojmë zhvillimin e projektit teknik, marrjen e masave në objekt,  përcaktimin e strukturave inxhinierike dhe planit të punës, krijimin me kujdes të imazhit të ndërteses.  

Materialet Tona

ARE përzgjedh materiale cilësore për fasadat e ventiluara që interpretojnë arkitekturën e sipërfaqes si pjesë e komunikimit midis ndërtesës dhe ambjentit. Ngritja moderne dhe fasadat kërkojne zgjidhje inovative dhe material të cilësisë së lartë dhe cmime konkuruese me aplikime universale dhe estetik perfekte.  

SHËRBIMET QË NE OFROJMË

PROJEKTET E FUNDIT

Puno Me Ne!

ARE ofron zhvillimin e projektit teknik, marrjen e masave në objekt, përcaktimin e strukturave inxhinierike dhe planit të punës, krijimin me kujdes të imazhit të ndërteses.