DSC_0554

GARDEN RESIDENTIAL TURDIU

Client: A. K. sh.p.k.

Category: Product Design

Date: Maj 2018 – në vazhdim

Strukturë “Godinë banimi dhe shërbime 1, 7, 8, 11, dhe 12 kate, me 2 kate parkim nëntokë”

FOTO TË OBJEKTIT